دوشنبه 21 آبان 1397 ما متعهدیم که رازدار بیماران باشیم، ضـعیفان را حمایت کنیــم، مردمان را دوســـت بـداریــم وخـدمت خـلق را عشق به معبود تفسیر کنیم.
آزمایشگاه دکتر ویشکایی لوگو آزمایشگاه دکتر ویشکایی
home About us Contact us
راهنما و دستورالعمل های مربوط به بیماران
دستورالعمل راهنمای بیماران جهت انجام تست تحمل قند
دستورالعمل راهنمای بیماران برای جمع آوری ادرارجهت
دستورالعمل راهنمای بیماران جهت جمع آوری ادرار 24
دستورالعمل راهنمای بیماران جهت جمع آوری ادراربرای
دستورالعمل راهنمای بیماران جهت جمع آوری نمونه خلط
دستورالعمل راهنمای بیماران جهت انجام تستهای هورمون
دستورالعمل راهنمای بیماران جهت انجام آزمایشات روتی
دستورالعمل راهنمای بیماران جهت نحوه جمع آوری مایع
دستورالعمل راهنمای بیماران جهت انجام آزمایش قند خو
دستورالعمل راهنمای بیماران برای جمع آوری نمونه مدف

نمونه سیتولوژی ادرار معمولا جهت بررسی میکروسکوپی سلولهای کنده شده از مجاری ادراری در طی ادرار کردن توسط پزشک معالج شما درخواست میشود . بدین منظور بهتر است نمونه ادرار 3 تا 4 ساعت بعد از ادرار کردن قبلی جمع آوری شده باشد و در کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال شود . در صورتیکه ارسال نمونه تا یکساعت بعد از جمع آوری به آزمایشگاه مقدور نیست نمونه را در یخچال نگهداری کنید .

جهت گرفتن نمونه ابتدا ناحیه تناسلی کاملا شسته و تمیز شود ( خصوصا در خانمها ) سپس جریان ابتدای ادرار دور ریخته شده و بقیه در ظرف مخصوصی که توسط آزمایشگاه در اختیار شما قرار گرفته است جمع آوری شود تا حدود 3/2 ظرف را پر نمائید .

معمولا نمونه های سیتولوژی بصورت 3 نوبته درخواست می شود در اینصورت توجه کنید که نمونه ها حتما در روزهای مختلف گرفته شوند و انجام دو نمونه در یک روز قابل قبول نیست . در طی روزهای نمونه گیری تحرک بدنی شما باید مشابه روزهای عادی بوده و از فعالیت شدید بدنی خودداری نمائید .

نمایش بصورت تک صفحه ای

دستورالعمل راهنمای بیماران جهت جمع آوری ادرار 24  | صفحه 4 از 10 | دستورالعمل راهنمای بیماران جهت جمع آوری نمونه خلط
 
Link Site Map News
 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر ویشکایی می باشد.