چهارشنبه 28 شهريور 1397 ما متعهدیم که رازدار بیماران باشیم، ضـعیفان را حمایت کنیــم، مردمان را دوســـت بـداریــم وخـدمت خـلق را عشق به معبود تفسیر کنیم.
آزمایشگاه دکتر ویشکایی لوگو آزمایشگاه دکتر ویشکایی
home About us Contact us
بیانیه خط مشی کیفیت
پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت درآزمایشگاههای پزشکی نه تنها هزینه نیست بلکه در بسیاری موارد از هزینه های سربار می کاهد .

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر ویشکائی با اعتقاد راسخ به این مهم با به کارگیری کارکنان مجرب تجهیزات پیشرفته و محیطی مناسب با ارائه خدمات نوین آزمایشگاهی جهت انجام کلیه آزمایشات تخصصی .فوق تخصصی و آماده سازی و گزارش دهی نمونه های آسیب شناسی تاسیس شده است .

مدیریت آزمایشگاه متعهد به استقرار استانداردهای ISO9001&ISO15189بوده و همچنین در آینده نزدیک با رعایت اصول استاندارد و اجرای توصیه های آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درصدد دریافت لوح کیفیت می باشد.

تمامی کارکنان آزمایشگاه خود را متعهد به اجرای استانداردهای مذکور و رعایت اصول حرفه ای در جهت انجام هرچه دقیق تر آزمایشات و کمک به تشخیص صحیح بیماریها می دانند و همگی بر این باورند که موفقیت این مجموعه متعلق به تک تک انان است .

ما متعهدیم که رازدار بیمارانباشیم ضعیفان را حمایت کنیم مردمان را دوست بداریم وخدمت خلق را عشق به معبود تفسیر کنیم 

 
Link Site Map News
 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر ویشکایی می باشد.